Wat is dyslexie?

Dyslexie is volgens het woordenboek: “een stoornis waarbij er een hardnekkig probleem is bij het lezen”.

Maar is dyslexie echt een stoornis?

Is dyslexie een stoornis? Voor mij is dat wel lang zo geweest. De kinderen die ik spreek bij een kennismakingsgesprek ervaren dit vaak zo. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en/of spellen waardoor de communicatie verstoord wordt. Zo worden teksten verkeerd begrepen of begrijpen anderen niet wat ze hebben geschreven.

Zelf had ik moeite met het invullen van formulieren of het lezen van een instructie. Ik maakte ik ook steeds weer dezelfde spelfouten en ik bleef heel hardnekkig de b en d door elkaar halen.

Door de hardnekkige problemen voelde ik me dom.

Het maakte niet uit hoe vaak ik iets herhaalde, hoeveel ik ook oefende ik bleef dezelfde fouten maken. Ik begreep vaak niet wat en waarom ik iets fout deed en daardoor voelde ik me dom! Op de basisschool kreeg ik door mijn leesproblemen een laag schooladvies.

Kinderen met dyslexie hebben vaak last van faalangst, een laag zelfbeeld en/of weinig zelfvertrouwen. Dit wordt veroorzaakt doordat er vooral gesproken over wat je kind niet kan. Dat wat niet lukt komt op de voorgrond te staan.

Maar er is weinig aandacht voor wat jouw kind met dyslexie wél kan.

Een andere benadering:

creatieve begeleiding bij dyslexie, dyscalculie en ADHD / ADD

Door anders naar dyslexie te kijken zie je dat kinderen met dyslexie vaak uitblinken op gebieden zoals:

 • Verbeelding
 • Ruimtelijk denken
 • Leggen van verbanden
 • Visueel informatie verwerking
 • creativiteit
 • sport of muziek
 • ect

Zo zijn er heel veel mensen die juist door deze positieve eigenschappen beroemd zijn geworden. Denk maar eens aan:

 • Leonardo DaVinci
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • Albert Einstein
 • Pablo Picasso
 • Steven Spielberg

Ook is de Engelse geheime dienst juist opzoek gegaan naar dyslectisch personeel om moeilijke vraagstukken op te lossen vanwege deze positieve eigenschappen.

Dyslectische hersenen verwerken informatie op een andere manier.

Kinderen met dyslexie verwerken informatie voornamelijk aan de rechterkant van de hersens. Dit wordt ook wel beelddenken genoemd. Deze creatieve en visuele manier van informatie verwerken brengt kinderen op school in de problemen.

Op school doen ze vooral een appéll op de linkerkant van de hersenen. Stap voor stap wordt informatie veelal auditief aangeboden. Deze manier botst met de dyslectische hersenen waardoor deze kinderen problemen ondervinden bij het leren lezen, spellen, schrijven, ect.

De problemen die deze kinderen ervaren ontstaat doordat ze op een anders informatie opnemen en uiten zich in symptomen die wij dyslexie noemen.

Aansluiten bij dat wat ze goed kunnen.

Als je dit weet dan begrijp je ook dat kinderen met dyslexie behoefte hebben aan een andere manier van onderwijs. Daar sluit ik op aan in mijn praktijk.

Wil je meer weten over dyslexie, neem dan eens deel aan een van mijn gratis webinars. Ik vertel je dan meer over waardoor mensen met dyslexie z’n moeite hebben met schoolse vaardigheden zoals lezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.