Webinar

"Waarom zelfs heel slimme mensen soms niet kunnen lezen en hoe ze dat kunnen leren."
Ron Davis, de Gave van dyslexie

Grip op dyslexie

Een interactieve webinar over beelddenken, dyslexie en de Davis methode.
Ervaar hoe beelddenkers waarnemen, waardoor dyslexie ontstaat en hoe je de dyslectische symptomen kunt verhelpen.