Davis methode

"Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal." Albert Einstein

De Gave.... Beelddenken

In mijn praktijk beeldgaaf werk ik met de Davis methode. Door deze methode in te zetten help ik mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D controle te krijgen over hun manier van denken. “Beelddenken”.

Door de positieve benadering en de sterke kanten van mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D in te zetten kun je de problemen aanpakken. Daar waar ze zijn ontstaan.

Ik zie het dan ook niet als stoornis, maar als gave.

In onze maatschappij maken we veel gebruik van een auditieve manier van communicatie. Daar is ook ons onderwijs systeem op ingericht. Mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D komen in de problemen omdat ze op een andere manier informatie verwerken.

Beelddenkers:

 • verwerken informatie het beste door middel van beeld (visueel)
 • leggen snel associaties
 • denken ruimtelijk en kunnen in gedachten objecten van alle kanten bekijken
 • nemen waar via alle zintuigen. 
 • zijn snelle denkers. 32 beelden per sec tegen max 5 woorden per sec.

In mijn begeleiding help ik mensen met dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D grip op hun manier van denken te krijgen. Zodat ze dat na een traject zelfstandig kunnen inzetten. Op elk moment dat ze net nodig hebben. 

Mijn begeleiding zorgt voor een stevige basis waar je kind zelf verder op kan door bouwen .

de davis methode

“Waarom zelfs heel slimme mensen soms niet kunnen lezen en hoe ze het kunnen leren”. 

Ron Davis

3 simpele basistechnieken

Als stevige basis bij de Davis methode

Door het aanleren van 3 basis technieken krijgt jouw kind grip op zijn/haar manier van informatie verwerken. In mijn praktijk help ik je kind daarbij. Stap voor stap oefenen we deze 3 technieken, zodat jouw kind na een traject ze zelfstandig op ieder gewenst moment kan inzetten. 

Oriëntatie

Door je te oriënteren ben je in staat: 

 • iets van uit een vast punt te bekijken
 • om optimaal en accuraat waar te  nemen
 • om je ontspannen te kunt focussen
 • de oorzaak van verwarring op te sporen

loslaten

Door los te laten kun je:

 • stress reduceren
 • hoofdpijn als gevolg van vasthouden /over concentratie oplossen
 • ontspannen blijven

energie meter

Door middel van een energie meter heb je controle over:

 •  je ervaringen van verandering
  (zoals tijd / snelheid)
 • je interne energie niveau
 • je energie en kun je deze aan de activiteit aanpassen 

Pak nu jouw leerprobleem in de basis aan.

de davis methode

Ron Davis

is de grondlegger van de Davis methode

Hij is geboren in Amerika en al op jonge leeftijd bleek hij zich anders te ontwikkelen dan andere kinderen. Hij bleek autistisch, dyslectisch en hoogbegaafd.

Als succesvol zakenman en ingenieur ontdekte hij op zijn 38ste dat zijn handschrift onleesbaar werd wanneer hij iets opschreef tijdens het beeldhouwen. Tot op dat moment was hij er vanuit gegaan dat zijn dyslexie veroorzaakt werd door een hersenbeschadiging. Maar dat kon geen wisselende dyslectische symptomen tot gevolg hebben.

Hij kwam er achter dat zijn hersens informatie op een andere verwerken als hij creatief bezig was. Zo kwam hij op het idee dat er misschien iets aan zijn dyslexie te doen was. Zijn handschrift verbeterde in bepaalde omstandigheden. Zou dat ook voor zijn lezen gelden?

"Geloven in jezelf, dat is de basis voor SUCCES!"

Resultaat

Door gebruik te maken van de Davis(r) methode leer ik jouw kind:

 • grip te krijgen over zijn/haar manier van denken
 • op een ontspannen manier te focussen
 • zijn/haar energie aan te passen aan de activiteiten die hij/zij aan het doen bent.

Hierdoor kun kan je kind niet alleen makkelijker lezen, schrijven, rekenen en/of zich ontspannen concentreren. Ook levert een traject bij mij het volgende op:

  • grotere zelfredzaamheid
  • groter gevoel van competentie en autonomie
  • succes ervaringen
  • positieve ontwikkeling van het zelfbeeld
  • vermindering angst in schoolse taken
  • verhoging focus en concentratie
de davis methode