Beeldgaaf

creatieve begeleiding bij dyslexie | dyscalculie | ADHD

Als je doet, wat je deed, krijg je wat je kreeg
Albert Einstein
Natuurkundige

ik ben almaz

Leren lezen ging bij mij niet vanzelf. Hoe erg ik ook mijn best deed, ik bleef de b en de d maar verwisselen. Ik voelde me dom, onbegrepen en ontwikkelde faalangst.

Het lezen van het boek “de Gave van dyslexie” heeft in 2017 mijn leven compleet veranderd. Ik ben gestart aan de opleiding tot Davis counselor en sinds 2019 help ik in mijn eigen praktijk “Beeldgaaf” kinderen met leerproblemen. 

Door op positieve manier naar dyslexie | dyslcalculie | ADHD | ADD te kijken en de oorzaak in de basis op een ontspannen, creatieve manier aan te pakken, verdwijnen de symptomen. Kinderen krijgen weer plezier in leren, het zelfvertrouwen groeit en resultaten gaan zichtbaar vooruit.

HOE WERK IK

Op school leert je kind naast samen spelen, ook lezen, schrijven, spelling en rekenen. Tenminste daar gaan we vanuit.

Maar wat als jouw kind het leren niet zo makkelijk oppakt. Als ondanks het vele oefenen het lezen niet opgang komt, je kind met rekenen maar op zijn vingers blijft tellen, steeds weg droom of juist steeds impulsief reageert op alle prikkels om zich heen.

Vaak wordt er dan gekeken naar dat wat er niet goed gaat en daar wordt de nadruk opgelegd. Het probleem wordt steeds weer extra benadruk.

Ik pak het anders aan. Door eerst te kijken, naar dat wat jouw kind wel goed kan. Daarna  ga ik samen met je kind in de basis op zoek naar de oorzaak. Ik sluit aan bij de  leerstijl van je kind en versterk die. Ik laat je kind weer groeien, weer vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen en laat je kind weer plezier beleven aan leren.

WAT BIED IK

Als ervaringsdeskundige en Davis(R) counselor:

 • Ga ik uit van de kracht van kinderen met dyslexie | dyscalculie | AD(H)D
 • Leer ik ze 3 basistechnieken
 • Pak ik de problemen in de basis aan
 • Leer ik kinderen weer vertrouwen om nu eigen manier van informatie verwerken (beelddenken)
 • Leer ik kinderen hoe je hun ze de basistechnieken en hun eigen manier van informatie verwerken kunnen inzetten tijdens het leren.
 • Zijn alle trajecten die ik bied uniek

intensief

Tijdens een kort traject pak ik samen met je kind het leerprobleem aan door me te richten op de oorzaak

kort

De trajecten van 30 tot 36 uur vinden plaats binnen 2 weken.
Zo wordt het geleerde goed ingeoefend en een grotere achterstand voorkomen.

1 op 1

Alle trajecten zijn 1 op 1, leerproblemen uiten zich bij iedereen op een andere manier, en vragen ook om een unieke aanpak u

creatief

Kinderen met leerproblemen hebben behoefte om te creëren, door te creëren, maak je iets van jezelf, je brengt iets tot stand.

positief

Ik ga niet uit van wat wat je kind niet goed kan, maar waar wat je wel goed kunt. Dat gebruiken we als basis die we verder verstevigen.

persoonlijk

Waar de ene moeite heeft met de b en de d heeft een ander moeite het spelling, reken of juist de concentratie. We pakken samen jou probleem in de basis aan

DE davis methode

In mijn werk met kinderen met leerproblemen maak ik gebruik van de Davis(r) methode. Na het lezen van het boek “de Gave van Dyslexie”. besefte ik dat door leerproblemen anders te bekijken, je ze kunt aanpakken is de basis. Als je dat aanpakt wat de  symptomen veroorzaakt zullen de problemen afnemen en/of verdwijnen.

Ronald Davis, auteur van het boek “de Gave van Dyslexie” heeft deze methode ontwikkeld vanuit zijn eigen ervaringen. Hij kwam er achter dat leerproblemen zoals dyslexie | dyscalculie | ADHD | ADD worden veroorzaakt door een andere leerstijl en de focus van deze groep mensen. Inmiddels wordt deze methode al met succes in 40 diverse landen aangeboden. Waaronder ook in Nederland.

webinar: grip op....

dyslexie | dyscalculie | ADHD | ADD

Het is nog maar een paar weken geleden, de zomervakantie. Zo voelt het niet. Je maakt je nu al weer zorgen. Je ziet aan het gezicht van je kind als hij/zij uit school komt. Je hoort het aan de stem, en je ziet je kind weer worsten.

En dat net aan het begin van het schooljaar.

Het doet je pijn je kind zo te zien worsten, met buikpijn uit school komen en je ziet je kind weer veranderen. Hij/zijn was zo ontspannen in de zomer.
Zou je nu al een gesprek moeten aanknopen met de docent, of toch nog even aankijken.

Ook ik heb zo geworsteld, als moeder maar ook als kind zelf. Tijdens het webinar grip op ……………………. geef ik je een kijkje in mijn keuken. Ik vertel wat mij zo heeft gelopen grip te krijgen over mijn dyslexie.

Je leert:
– Op welke manier kinderen met leerproblemen informatie verwerken.
– hoe leerproblemen ontstaan
– Het verschil tussen focus en concentratie
– welke 3 basis technieken ik toe pas
– hoe ook jou kind, weer plezier krijgt in leren vrolijk naar school gaat en resultaten blijvend kunnen verbeteren.

laat je inspireren en ervaar dat het anders kan.

Vanaf september
elke eerste donderdag om 20.00 en
elke eerste vrijdag om 9.30 van de maand

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

grip op dyslexie | dyscalculie | adhd

Door uit te gaan van dat wat je goed kunt en dat te versterken help ik jouw grip te krijgen op je dyslexie | dyscalculie | ADHD.

Je leert weer te vertrouwen op je eigen kunnen.
Je leert op een ontspannen manier je te focussen op taken die je moet doen. Resultaten verbeteren en leren gaat makkelijker.

VOOR WIE

 • Iedereen van 7 tot 99 jaar
 • Beelddenkers
 • Hoogbegaafde
 • Hooggevoelig
 • Bedplassen
 • Met of zonder diagnose / verklaring 
 • Met een  dubbele diagnose 
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • ADHD /ADD
 • Dysgrafie

kennismakingsgesprek

Kom vrijblijvend kennismaken en krijg op al je persoonlijke vragen een open en eerlijk antwoord!

gouden regels

Kinderen met dyslexie | dyscalculie | ADHD zijn vaak onzeker en/ of Faalangstig.
Regels geven deze kinderen rust en grip over de situatie. In mijn praktijk maak ik gebruik van 5 gouden regels. Deze regels gelden zowel voor de kinderen en volwassenen waarmee ik werk als voor mijzelf.

Maak plezier

Door plezier te beleven aan dat wat je doet:

 • Blijft het makkelijker hangen
 • Ben je meer ontspannen
 • Kun je makkelijker focussen

stel domme vragen

Domme vragen bestaan niet.

Wel slechte uitleg of uitleg die niet past bij jouw manier van denken. 

Maak fouten

De beste manier van leren is doormiddel van fouten maken. 

Door fouten te maken, deze waar te nemen en te benoemen. 

Weet je wat er fout is en kun je de juiste oplossing onthouden.

kijk af / zeg voor

Beelddenkers gaan in hun verbeelding opzoek naar de oplossing.

Als ze het antwoord niet kunnen vinden, raken ze in de war en worden ze onzeker.

Door af te kijken / voor te zeggen, blijven ze in het hier en nu en kunnen ze de informatie gefocust in zich opnemen.

doe niet te veel je best

Als je erg je best doen, span je je spieren aan. 

Dat kost veel energie.

Door los te laten en je focus weer op te zoeken zal je veel makkelijker slagen in de taak die je moet doen.

blog