Een Davis® counseling is voor iedereen, jong of oud, met (of een vermoeden van) dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, handschrift problemen, dyspraxie en bedplassen. Tijdens een counseling wordt de verwarring die tijdens het leerproces is ontstaan aangepakt. Afhankelijk van de verwarring wordt een ander traject gevolgd. De meest voorkomende trajecten zijn: Dyslexie, Dyscalculie en AD(H)D.

Dyslexie

Dyslexie is meer dan een leesprobleem alleen. De dyslectici is een beelddenker en denkt 3 dimensionaal, maar de letters en woorden zijn 2 dimensionaal. Hierdoor kan er bij het aanleren van letters verwarring ontstaan. Ook kan deze verwarring ontstaan doordat er in onze taal veel woorden zonder beeld bestaan, woorden zoals “de”, “er” en “dus”. Deze woorden leveren tijdens het lezen een blanco beeld op waardoor de verwarring groeit; met desoriëntatie als gevolg en het maken van steeds dezelfde fouten.

Tijdens de Davis® counseling wordt verwarring die tijdens het leerproces is ontstaan opgelost. Letters en beeldloze woorden worden uitgebeeld in klei, wat zorgt voor rust en vertrouwen tijdens het lezen. Met behulp van een aantal leestechnieken wordt de vaardigheid om goed begrijpend te kunnen lezen opgebouwd en krijg je weer plezier in het lezen!

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling
Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

Dyscalculie

Niet goed kunnen rekenen is lastig, en niet alleen op school. Je hebt het ook nodig bij het maken van planningen en bij het omgaan met geld. Bij dyscalculie heb je moeite bij het aanleren van de rekenvaardigheden. Cijfers en andere rekensymbolen kunnen verwarring veroorzaken. Met als gevolg dat er probleem ontstaan bij het uitrekenen van eenvoudige sommen en het automatiseren van de tafels.

De basis van rekenen wordt gelegd met de begrippen zoals volgorde, tijd, oorzaak en gevolg. Tijdens de Davis® counseling wordt er opzoek gegaan naar de verwarring en deze wordt weggenomen.

Daarnaast wordt er met klei, diverse rekenen oefeningen gedaan en de ontbrekende kennis en vaardigheden uitgewerkt en eigen gemaakt. Hierdoor zullen de rekenvaardigheden vergroten en krijg je grip op je dyscalculie!

AD(H)D

AD(H)D heeft invloed op alle gebieden van het leven. Je ziet het vaak terug in problemen met de concentratie of ongewenst gedrag. Mensen met AD(H)D zijn beelddenkers en verdwijnen soms spontaan in hun gedachten-wereld, wat we desoriëntatie noemen. Door deze natuurlijke desoriëntatie worden begrippen zoals oorzaak-gevolg en orde-wanorde niet goed ervaren of toegepast. Hierdoor ontbreekt het inzicht en worden er steeds dezelfde fouten gemaakt.

Tijdens een Davis® counseling worden ontbrekende begrippen zoals consequentie, tijd en orde eigen gemaakt en ontdekt. Dit geeft inzicht in nieuwe vaardigheden. Zo kun je gaan herkennen wat je eigen aandeel in een situatie is. Door een beeld van een begrip te maken weet je wat een begrip betekent en kun je het gaan toepassen en allerlei situaties. Naast de ontbrekende begrippen (de levenslessen) wordt er veel geoefend met de energiemeter, om je energieniveau aan te leren passen aan de activiteit die je wilt gaan doen. Zo kan je je beter focussen en krijg je grip op je AD(H)D!

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling