Davis®-counseling is voor iedereen, jong of oud, met (een vermoeden van) dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, handschriftproblemen, dyspraxie (een motorische ontwikkelingsstoornis ook wel DCD genoemd) en bedplassen. Tijdens de counseling wordt het probleem aangepakt dat tijdens het leerproces is ontstaan. Afhankelijk van het leerprobleem wordt een andere counselingsroute gevolgd. De meest voorkomende leerproblemen zijn: Dyslexie, Dyscalculie en AD(H)D.

Dyslexie

Dyslexie is meer dan een leesprobleem. Dyslectici zijn beelddenkers. Een dyslecticus denkt driedimensionaal, maar letters en woorden zijn tweedimensionaal. Hierdoor kan er bij het aanleren van letters verwarring ontstaan. Er kunnen ook problemen ontstaan, doordat er in taal veel woorden zonder beeld bestaan, bijvoorbeeld de woorden “de”, “er” en “dus”. Deze woorden leveren tijdens het lezen een blanco beeld op, waardoor de verwarring groeit, met desoriëntatie als gevolg en het maken van steeds dezelfde fouten.

Tijdens de Davis®-counseling wordt de verwarring opgelost, die tijdens het leerproces is ontstaan. Bijvoorbeeld door letters en beeldloze woorden uit te beelden in klei, wat zorgt voor rust en vertrouwen tijdens het lezen. Met behulp van een aantal leestechnieken wordt de vaardigheid opgebouwd om goed begrijpend te kunnen lezen en krijgt de cliënt weer plezier in het lezen!

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling
Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

Dyscalculie

Niet goed kunnen rekenen is lastig, en niet alleen op school. Je moet ook kunnen rekenen bij het maken van planningen of bij het omgaan met geld. Iemand met dyscalculie heeft moeite met het aanleren van rekenvaardigheden. Cijfers en andere rekensymbolen kunnen verwarring veroorzaken. Met als gevolg dat er problemen ontstaan bij het uitrekenen van eenvoudige sommen en het leren van de tafels.

De basis van rekenvaardigheid wordt gelegd met begrippen zoals volgorde, tijd, oorzaak en gevolg. Tijdens de Davis®-counseling wordt er op zoek gegaan naar de leerblokkade en deze wordt weggenomen. Daarnaast worden er met klei diverse rekenoefeningen gedaan en de ontbrekende kennis en vaardigheden uitgewerkt en eigen gemaakt. Hierdoor zullen de rekenvaardigheden toenemen en krijgt de leerling grip op zijn dyscalculie!

AD(H)D

AD(H)D heeft invloed op alle gebieden van het leven. AD(H)D uit zich vaak in concentratieproblemen of ongewenst gedrag. Mensen met AD(H)D zijn beelddenkers en ze trekken zich soms terug in hun gedachtewereld. Dat noemen we desoriëntatie. Door deze natuurlijke desoriëntatie worden begrippen zoals oorzaak-gevolg en orde-wanorde niet goed begrepen of toegepast. Hierdoor ontbreekt het inzicht en worden steeds dezelfde fouten gemaakt.

Tijdens de Davis®-counseling worden ontbrekende begrippen zoals consequentie, tijd en orde eigen gemaakt en ontdekt. Dit geeft inzicht in nieuwe vaardigheden. Zo kan de cliënt gaan herkennen wat zijn eigen aandeel in een situatie is. Door van een begrip een beeld te maken, weet hij wat een begrip betekent en kan het gaan toepassen in allerlei situaties. Naast de ontbrekende begrippen (de levenslessen) wordt er met de cliënt veel geoefend met de energiemeter, om zijn energieniveau te leren aanpassen aan de activiteit die hij wil gaan doen. Zo leert hij beter focussen en krijgt grip op zijn AD(H)D!

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling