Vanaf de geboorte denkt ieder mens in beelden. Kleine kinderen doen niet anders. De overgang van denken in beelden naar denken in woord en beeld is zo ongeveer tussen de 6 en 8,5 jaar. Bij sommige kinderen komt deze overgang slechts deels, of helemaal niet tot stand.
Op zich is dat geen probleem, maar doordat ons moderne leven, en vooral het onderwijs, heel talig is ingericht kan er verwarring ontstaan bij beelddenkers. Verwarring omdat beelden en taal of cijfers niet overeenkomen met de beelden in het hoofd. Deze verwarring zorgt voor onzekerheid. Beelddenkers gaan in hun beelden opzoek naar het antwoord, iets waar ze voorheen op konden vertrouwen. Maar in de talige omgeving niet meer.
Beelddenkers kunnen de symbolen van de letters van alle kanten bekijken (per letter meerdere mogelijkheden, een “b” kan ook een “d” worden, of zelfs een “p” of een “q”) of ze missen een beeld bij een woord. Waardoor ze niet meer terug kunnen vallen op hun beelden.

VB: Bij het lezen van het woord KAT ziet iemand die in woorden denkt de letters
“K A T” en zal geen moeite hebben met het lezen er van. Maar een beelddenker ziet de een plaatje van een kat in zijn hoofd. Dit plaatje kan hetzelfde beeld zijn als het woord “poes”. Als de beelddenker moet vertellen wat hij  leest, zou het heel goed kunnen dan de beelddenker “poes” zegt. Maar het staat er niet, en wordt in de talige wereld fout gerekend. Naast de verwarring in het beeld kan de beelddenker met zijn gave ook de letters in andere volgorde plaatsen, letters spiegelen. Ook dan zal hij niet in staat zijn het woord “kat” te lezen en zal gaan gokken wat er staat en natuurlijk vaak het foute gokken, bijvoorbeeld “tak”. Door deze fouten raakt een beelddenker in de war. Hoe vaker een beelddenker in de war raakt hoe groter het leerprobleem.

Door tijdens de counseling de verwarring op te sporen en weer controle te krijgen over de beelden kunnen beelddenkers weer gaan vertrouwen op hun beelden.

Beeldgaaf davis counseling dyslexie dyscalculie adhd

Beeldgaaf is een praktijk waar Davis® counseling wordt gegeven. Deze wordt gegeven aan kinderen en/of volwassenen die op een creatieve manier hun leerprobleem willen aanpakken. Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, ad(h)d. Beeldgaaf ziet deze leerproblemen niet als problemen maar als Gave. Kinderen en volwassenen met deze leerproblemen, denken in beelden (vaak meer dan 32 beelden per seconde). De les methodes die op scholen worden gebruikt zijn daar niet op afgestemd wat bij deze kinderen/volwassenen verwarring leidt.

Om deze verwarring aan te pakken, gaan we werken met de 3 gereedschappen van Davis®; oriëntatie, loslaten en de energiemeter. Door middel van het werken met klei gaan we opzoek naar welke symbolen of woorden de verwarring veroorzaken, “de triggers”.

Door de verwarring weg te halen waar het leerprobleem is ontstaan is er geen leerprobleem meer!

Davis counseling Geldrop gereedschap

Om deze problemen aan te pakken, gaan we werken met de 3 gereedschappen van Davis®; oriëntatie, loslaten en de energiemeter.

  • Oriëntatie: Door te leren focussen heb je rust in je hoofd en kan je de aandacht beter bij je bezigheid houden.
  • Loslaten: Je leert spanning te herkennen en los te laten zodat je ontspannen kan focussen.
  • Energiemeter: Je leert je energieniveau aan te passen aan de activiteit die je wilt gaan doen.