Almaz Wijkel Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd

Beeldgaaf, is een praktijk waarin ik mensen met leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en AD(H)D behandel. Ik leer je grip te krijgen op je problemen, zodat je weer ontspannen en met plezier kunt lezen, schrijven en/of rekenen, op school of op je werk.

Ik ben Almaz Wijkel en bij mij is op 8 jarige leeftijd dyslexie vastgesteld. Op het gebied van dyslexie ben ik dus een ervaringsdeskundige. In 2016 ben ik in aanraking gekomen met de Davis® methode en heeft mijn dochter met succes voor haar ADD een Davis® counseling doorlopen. In september 2017 ben ik gestart aan de opleiding tot Davis Counselor, die ik met succes in mei 2019 heb afgerond. Waarna ik mijn eigen praktijk Beeldgaaf ben gestart.

Door middel van de creatieve en ontspannen aanpak van de Davis® methode zie ik klanten opbloeien en weer met plezier lezen, schijven, spellen, rekenen. Het plezier dat mijn klanten beleven aan deze intensieve methode geeft mij energie en motivatie om meer kinderen, jongeren en volwassenen te helpen met de Davis® methode.

Andere methodes gaan er meestal vanuit dat er sprake is van een probleem of handicap. Dat er iets mis is in de hersens, waardoor deze mensen niet goed kunnen leren. Dat is een groot verschil met de Davis® methode. De Davis methode® gaat ervan uit dat er niets mis is in de hersens, maar dat deze mensen leren op een andere manier, ze denken in beelden (beelddenken). Als je op een andere manier leert, heeft de meest gebruikte aanpak van blijven herhalen – herhalen – herhalen van dat wat er steeds maar weer fout gaat, niet het gewenste resultaat.
Bij beeldgaaf pak ik samen met jouw of je kind de problemen bij de basis aan. Je kan nu eenmaal niet op drijfzand verder bouwen. Door deze “leerproblemen’ bij de basis aan te pakken, verhelp je de problemen.

Beelddenken

Ieder mens wordt geboren als beelddenker. Rond de leeftijd van 6 tot 8,5 zijn de hersens rijp genoeg om naast beelddenken, over te gaan naar het denken in woorden. Mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D blijven de voorkeur geven aan het denken in beelden. Ze worden ook wel beelddenkers of conceptueel denkers genoemd.
Bij de waarneming gebruiken beelddenkers alle zintuigen. Ze geven bij het denken de voorkeur aan hun rechter hersenhelft, maar gebruiken ook hun linker hersenhelft. Door vooral de rechter hersenhelft te gebruiken zijn beelddenkers vaak creatiever,  gevoeliger, fantasierijker, intuïtiever en associatiever dan anderen.

Een beelddenker denkt ook veel sneller, wel met 32 beelden per seconde. Iemand die in woorden denkt doet dat met 5 woorden per seconde. Door de grote snelheid van informatie verwerken kan een beelddenker een gevoel van verwarring (desoriëntatie) ervaren. Dit gevoel kun je vergelijken met wat je ervaart als je in een stilstaande trein staat, en de trein naast je wegrijdt.
Bij een beelddenker kan dit gevoel ook ontstaan bij letters, cijfers en gebeurtenissen, mede door de snelle waarneming. Daarnaast kan dat gevoel van verwarring ontstaan doordat hij/zij de platte symbolen (letters of cijfers), van alle kanten bekijkt (3 dimensionaal). De d – b – p – q zijn eigenlijk gelijk als je deze spiegelt of draait.

Dyslexie

Hoe fijn zou het zijn als je kind op een creatieve, ontspannen manier leert lezen, spellen en schrijven? Als je kind zijn dyslexie onder controle heeft, zich leert te ontspannen en plezier heeft in lezen, spellen en/of schrijven. Je ziet je kind nu worstelen op school. Je kind doet zo zijn best, maar het lukt niet mee te komen met de kinderen in de klas. Dan biedt Beeldgaaf voor je kind de oplossing.

Wat is dat nou eigenlijk, dyslexie?
Dyslexie wordt ook wel woordblind of leesblind genoemd. Het betekent volgens het woordenboek: “niet goed kunnen lezen van hele woorden”. Veel kinderen met dyslexie spiegelen letters, lezen radend of blijven spellend lezen. Deze kinderen vallen op doordat het leren lezen achter blijft op leeftijdsgenoten, ondanks hun grote inspanning. Dyslexie is niet alleen het niet kunnen lezen of schrijven, maar zorgt ook voor veel onzekerheid en een laag zelfbeeld.
Kinderen met dyslexie zijn vaak gevoelig en creatief met een grote fantasie, verbeelding en intuïtie. Bij veel van deze kinderen heeft de extra hulp die ze krijgen niet het juiste effect. De hulp sluit niet aan bij de manier waarop deze kinderen leren. Het leesniveau blijft dan gelijk of laat maar een kleine verbetering zien. Daardoor groeit het onzekere gevoel, het gevoel van falen en het gevoel van anders zijn.

Bij Beeldgaaf leer je een aantal basistechnieken. Je leert te focussen,  te ontspannen (loslaten) en je energie aan te passen aan de activiteit die je doet. Door deze technieken heb je de rust om weer tot leren te komen. Vervolgens ga je aan de slag met de basis van lezen op een creatieve ontspannen manier. Op een manier die wél aansluit bij jou manier van denken, namelijk beelddenken. Naast dat je ontspannen leert lezen, zul je veel succeservaringen opdoen zodat je zelfvertrouwen groeit

Als het traject geheel doorlopen is, heb je genoeg technieken in je rugzak om mee te komen op school, maar ook op je werk. Je hebt dan geleerd op welke manier je hersens informatie het beste verwerken. Hierdoor is eindeloos herhalen van lesstof niet meer nodig.

Je lezen zal snel en met blijvend resultaat vooruit gaan.

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

Dyscalculie

Hoe fijn zou het zijn als je kind op een creatieve, ontspannen manier leert rekenen, klok lezen en volgorde kan aanbrengen? Als je kind zijn dyscalculie onder controle heeft, zich leert te ontspannen en plezier heeft in rekenen en klok kan kijken.

Je ziet je kind nu worstelen op school. Je kind doet zo zijn best, maar het lukt niet mee te komen met de kinderen in de klas. Dan biedt Beeldgaaf voor je kind de oplossing.

Wat is dyscalculie nou eigenlijk? Dyscalculie, betekent volgens het woordenboek; “niet kunnen rekenen”. Veel kinderen met dyscalculie vallen op doordat het leren rekenen, klok lezen, volgorde aanbrengen en/of hun besef van tijd achter blijft op leeftijdsgenoten, ondanks hun grote inspanning. Dyscalculie is niet alleen het niet goed kunnen rekenen of klokkijken, maar zorgt ook voor veel onzekerheid en een laag zelfbeeld.
Kinderen met dyscalculie zijn vaak gevoelig en creatief met een grote fantasie, verbeelding en intuïtie. Bij veel van deze kinderen heeft de extra hulp die ze krijgen niet het juiste effect. Deze hulp sluit niet aan bij de manier waarop deze kinderen leren. Het niveau van rekenen blijft dan gelijk of laat maar een kleine verbetering zien. Terwijl het onzekere gevoel, het gevoel van falen en het gevoel van anders zijn groeit.

Bij Beeldgaaf leer je een aantal basistechnieken. Je leert te focussen,  te ontspannen (loslaten) en je energie aan te passen aan de activiteit die je doet. Door deze technieken heb je de rust om weer tot leren te komen. Vervolgens ga je aan de slag met de basis van rekenen op een creatieve ontspannen manier. Een manier die wel aansluit bij jou manier van denken, namelijk beelddenken.

Als het traject geheel doorlopen is, heb je genoeg technieken in je rugzak om mee te komen in de les op school, maar ook je werk. Je hebt dan geleerd op welke manier je hersens informatie het beste verwerken. Hierdoor is eindeloos herhalen van lesstof niet meer nodig.

Je rekenen zal snel en met blijvend resultaat vooruit gaan.

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

Ad(h)d

Hoe fijn zou het zijn als je kind op een creatieve, ontspannen manier rust heeft in zijn hoofd, zijn impulsen beheerst en zijn concentratie verbetert. Hoe fijn zou het zijn om je ADHD of ADD onder controle te hebben zonder medicatie.

ADHD en ADD zijn volgens het woordenboek: “stoornissen waarbij je heel druk bent en je je slecht kunt concentreren”. Kinderen met ADHD of ADD vallen op school vaak op doordat ze in de klas moeilijk stil kunnen zitten, impulsief zijn, moeite hebben om zich te concentreren of juist dromerig voor zich uitstaren.
Kinderen met ADHD of ADD hebben vaak een grote fantasie, verbeelding en intuïtie. Bij veel van deze kinderen heeft de extra hulp die ze krijgen niet het juiste effect. Deze sluit niet aan bij de manier waarop deze kinderen leren. Ze blijven het gedrag vertonen wat storend is in de klas.

Bij een Davis® counseling leer je een aantal basistechnieken. Je leert te focussen,  te ontspannen (loslaten) en je energie aan te passen aan de activiteit die je doet. Door deze technieken heb je de rust om weer tot leren te komen. Waarna je aan de slag gaat met abstracte begrippen zoals verandering, volgorde en orde. Door deze begrippen op een creatieve en ontspannen manier je eigen te maken leer je ze ook echt begrijpen. Deze creatieve en ontspannen manier sluit wél aan bij jou manier van denken, namelijk beelddenken.

Als het traject geheel doorlopen is, heb je genoeg technieken in je rugzak om mee te komen in de les op school, maar ook je werk. Je hebt dan geleerd op welke manier je hersens informatie het beste verwerken. Hierdoor is eindeloos herhalen van lesstof niet meer nodig.

Je concentratie zal snel en met blijvend resultaat vooruitgaan.

Beeldgaaf dyslexie dyscalculie adhd voorbeeld davis counseling

Hoe werkt een Davis® counseling

Een Davis® counseling is een intensief 1 op 1 traject. Dit traject van 30 uur vindt plaats binnen 2 a 3 weken. De counseling wordt aangepast op de persoonlijke behoefte. Het kan daardoor gebeuren dat er 1 of 2 dagen extra nodig zijn.

De counseling start met een intake waar we samen doelen opstellen en je motivatie bespreken. Door middel van de basistechnieken van Davis® leer je om te focussen vanuit een vast punt. Zo is de waarneming optimaal en wordt de concentratie verhoogt. Daarnaast leer je te ontspannen (loslaten) en je eigen energie aan te passen aan de activiteit die je aan het doen bent.
Na de basistechnieken ga je aan de slag met speciale klei. Zo creëer je alle letters van het alfabet, een beelddenker leert voornamelijk door zelf te creëren. Door met klei te werken wordt het beeld 3 dimensionaal, zodat je het makkelijker onthoud. Als je het alfabet hebt gemaakt wordt het programma aangepast aan de symptomen die bij de intake zijn besproken. Een counseling is zo voor iedereen uniek.

Tijdens een Davis® counseling leer je omgaan met je valkuilen. Naast beter te leren lezen, spellen en/of rekenen, zal door succes ervaringen eventuele faalangst ook verminderen. Je concentratie zal aanzienlijk verbeteren en je krijgt beter inzicht in je eigen handelen. Door je energie aan te passen aan de activiteit die je aan het doen bent, kan je je beter op die taak focussen.
De problemen zijn in de basis weggenomen en met de Davis® basistechnieken kan je na een counseling gewoon meedoen op school. Je zult snel grote en blijvende stappen maken en makkelijker presteren. Op school heb je veel minder hulp nodig doordat je de basistechnieken zelf kunt toepassen. De Davis® methode is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar, tieners, studenten en volwassenen.

Naast het beter leren lezen, schrijven, rekenen en verhogen van de concentratie levert een Daviscounseling het volgende op:

  • - Grotere zelfredzaamheid
  • - Groter gevoel van competentie en autonomie
  • - Succeservaringen
  • - Positieve ontwikkeling van het zelfbeeld
  • - Vermindering angst in schoolse taken
  • - Verhoging focus en concentratie

Daarnaast is een Davis® counseling:

  • - Intensief
  • - Breed toepasbaar
  • - Erg leuk
  • - Met blijvend resultaat

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat ik voor jou kan betekenen, kom gerust een keertje langs:

Sleedoorn 9, Geldrop
06-83357634
info@beeldgaaf.nl

Nog vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen, bel of mail me. Je kunt ook het contactformulier invullen. We kunnen vrijblijvend een afspraak maken waarbij je al jou specifieke vragen kan beantwoorden

Overig

Veel gestelde vragen:

Hoeveel kost een counseling?

Het kennismakingsgesprek is gratis. Voor een traject, bestaand uit een intake / een counseling van 30 uur / terugkom ochtend / een dagelijkse verslag legging en evt een gesprek op school vraag ik 1875,- euro exclusief BTW (bij kinderen ben ik niet BTW plichtig, voor volwassen helaas wel 393,75euro BTW). Mocht er meer tijd nodig zijn zal dat altijd in overleg plaats vinden.

 

Wordt een Davis® counseling vergoed?

Dit is per gemeente verschillend. In veel gevallen wordt het helaas niet vergoed. Mocht de betaling een probleem opleveren, geef dit dan aan, dan kunnen we in overleg zoeken naar een oplossing.

 

Ben je na de 30 uur echt klaar?

Na de counseling van 30 uur zal je door het beheersen van de basistechnieken veel minder problemen ervaren. Wel zul je thuis nog aan de slag gaan met triggerwoorden. Dit zijn woorden zonder beeld. Tijdens de terug kom ochtend bekijken we hoe dat gaat en of er eventueel hulp nodig is.

 

Moet ik een verklaring hebben voor dyslexie, dyscalculie, AD(H)D?

Nee dat is niet nodig, een vermoeden is voldoende. Tijdens de intake bespreken we de sympthomen. Vandaaruit stellen we doelen die je wilt bereiken.

 

Ik wil mijn kind aanmelden bij Beeldgaaf. Wat moet ik doen?

Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met Beeldgaaf. Je kunt me bellen, mailen of het contact formulier op deze site invullen.

 

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Tijdens het traject stuur ik dagelijks een kort verslag. Daarnaast sluiten we de laatste dag samen af. We maken samen een planning en bespreken op welke momenten er thuis aan de triggerwoorden gewerkt kan worden.